Lodě

Válečné lodě

Válečné lodě od plachetnic k jaderným ponorkám.

Válečné lodě zajią»ují mámořním mocnostem nadvládu nad námořními komunikacemi.

San Martin
San Martin
Eendracht
Eendracht
HMS Victory
HMS Victory
Monitor
Monitor

Aurora
Aurora
Dreadnought
Dreadnought
Bismarck
Bismarck
Hornet
Hornet

Válečné lodě a jejich vývoj v průběhu historie.

Lodě

Lodě, letadla, auta, vlaky a vesmírná plavidla patří k sobě.


Lodě plují po mořích, řekách i jezerech.