Lodě

HMS Victory

HMS Victory byla vlajkovou lodí admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru, ve které zvítězil nad francouzsko-španělskou flotilou.

HMS Victory
HMS Victory - obraz Tom Delheimer

Sedmá loď tohoto jména a třetí řadová loď 1. třídy HMS Victory je nejstarší válečná loď na světě, která je stále vedena v seznamu válečného loďstva jako loď nacházející se v činné službě.

Loď HMS Victory byla postavena podle návrhu sira Thomase Slade v letech 1759 až 1765. Do služby však byla zařazena až v roce 1778, po uzavření spojenectví Francie a amerických kolonií během války za nezávislost. Victory se stala vlajkovou lodí kanálu La Manche a 23. července 1778 bojovala v bitvě u Ushantu.

Roku 1780 byl její trup pod čarou ponoru pokryt měděnými pláty pro lepší ochranu před sášní lodní, a před obrůstáním korýši a mořskými řasami, které způsobovaly výrazné snížení rychlosti lodí. Na vodu se vrátila o rok později. Dlouhá léta činné služby mezi lety 1778 až 1798, během kterých se Victory zúčastnila tří velkých bitev a několika menších, měla negativní vliv na její technický stav a proto bylo rozhodnuto, že bude přestavěna na nemocniční loď pro francouzské a španělské válečné zajatce.

Návrat Victory

V roce 1800 bylo rozhodnuto Victory přestavět, což trvalo tři roky. V květnu 1803 se Victory stala vlajkovou lodí flotily viceadmirála lorda Horatio Nelsona, pod jehož velením se zúčastnila roku 1805 slavné bitvy u Trafalgaru, kde Nelson zvítězil nad francouzsko-španělskou přesilou, byť sám v této bitvě zahynul.

Po bitvě u Trafalgaru zůstala loď v aktivní službě až ro roku 1812, kdy byla zakotvena v Portsmouthu, kde sloužila jako plovoucí sklad a mezi lety 1889-1904 jako stacionární školní loď. Mezi lety 1922 až 1928 byla Victory rekonstruována do stavu, v jakém se účastnila bitvy u Trafalgaru.

V současné době loď HMS Victory funguje jako námořní muzeum a zároveň je stále vedena jako loď v aktivní službě.

HMS Victory:
typ: řadová loď 1. třídy
spuštění na vodu: 7. května 1765
délka: 69 m
šířka: 15,8 m
ponor: 7,44 m
výtlak: 3500 t
výzbroj: 2 68liberní děla, 28 42liberních děl, 28 24liberních děl, 28 12liberních děl, 16 6liberních děl
pohon: 37 plachet - 5440 m2
rychlost: 8-9 uzlů
posádka: 850 mužů


Lodě

Lodě, letadla, auta, vlaky a vesmírná plavidla patří k sobě.


Lodě plují po mořích, řekách i jezerech.