Lodě

Eendracht

Holandská galeona Eendracht

Eendracht
Eendracht

Základním rysem holandské galeony Eendracht bylo, že měla všechny části nacházející se nad hladinou nižší než anglické nebo francouzské lodě té doby.

Lodě 17. století nebyly stavěny podle žádné přesné normalizace, což mělo za následek, že lodě stejné kategorie se mnohdy i značně lišily jedna od druhé. Každá loď byla výsledkem předchozích zkušeností a získaných vědomostí. Eendracht netvořil žádnou vyjímku z tohoto pravidla.

Druhá latinská plachta na zadním stěžni a čnělkové plachty na předním a hlavním stěžni předznamenávaly blížící se vznik řadových lodí, i když výzbroj neodpovídala žádné jejich třídě. Záďová a příďová nástavba byly bohatě zdobeny zlacením a dřevěnými ornamenty.

Eendracht vyletěl do vzduchu s celou svou posádkou, když 13. června 1665 bojoval s lodí Royal Charles vedenou vévodou z Yorku, v průběhu druhé anglicko-holandské války.

Eendracht:
typ: galeona
spuštění na vodu: 1647 - Holandsko
délka: 44,8 m (k čeleni)
šířka: 10 m
ponor: 4,9 m
výška hlavního stěžně: 36,9 m
nosnost: 1126 t
výzbroj: 20 lodních děl 42liberních, 16 lodních děl 24liberních, 12 lodních děl 19liberních, 8 houfnic 9liberních
oplachtění: 10 plachet - 1150 m2
posádka: 226 námořníků, 360 vojáků


Lodě

Lodě, letadla, auta, vlaky a vesmírná plavidla patří k sobě.


Lodě plují po mořích, řekách i jezerech.