Lodě

San Martin

San Martin byl vlajkovou lodí španělské Nepřemožitelné armády.

San Martin
San Martin

San Martin - 22. března 1588 na hlavním stěžni galeony San Martin zavlála vlajka dona Alonza Péreze de Guzmana, vévody z Mediny - Sidonie, který se stal admirálem velké flotily španělského krále Filipa II., který tuto flotilu, pojmenovanou Felicissima Armada (Nepřemožitelná armáda), vyslal proti Anglii. San Martin se tedy stal vlajkovou lodí největší námořní flotily své doby, která byla tvořena 130 loděmi s 8000 muži posádky a 19 000 vojáky na palubě.

San Martin patřil mezi 67 lodí, kterým se podařilo zachránit před útoky lodí anglické flotily i před mořskými bouřemi a po obeplutí Britských ostrovů se vrátit do Španělska. Tato porážka byla počátkem postupného úpadku španělské námořní moci.

San Martin:
typ: třístěžňová španělská galeona
délka: 57,3 (37,3 m k čeleni)
šířka: 9,3 m
ponor: 4,55 m
výška hlavního stěžně: 31,6 m
nosnost: 1000 t
výzbroj: 48 děl
oplachtění: 6 plachet - 1150 m2
posádka: 350 námořníků a dělostřelců, 300 vojáků


Lodě

Lodě, letadla, auta, vlaky a vesmírná plavidla patří k sobě.


Lodě plují po mořích, řekách i jezerech.